Penetapan Ramadhan, Haruskah Ikut Negara Lain?

Mon 27 April 2015 09:35 | 0
Muhammad Aqil Haidar

 

Ibnul Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir sebagai berikut :

وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب

Dan ketika telah tetap(awal Ramadhan) di suatu kota, maka wajib bagi penduduk kota lain untuk mengikuti. Dengan demikian ketika penduduk belahan bumi barat telah melihat hilal, maka wajib bagi penduduk belahan barat untuk mengikutinya. Dan ini pendapat madzhab secara dhahir.

Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 2 hal. 313 | Aqil

Hasan Asy-Syarbilali (w. 1069 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Nurul Idhah wa Najatul Arwah sebagai berikut :

واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.

Ketika telah terlihat di mathla’ suatu daerah, maka wajib bagi seluruh muslim mengikutinya. Dan ini adalah pendapat madzhab dan fatwa .

Hasan Asy-Syarbilali , Nurul Idhah wa Najatul Arwah, jilid 1 hal. 130 | Ajib

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

أو تنقل إلى بلد عما ثبت في بلد آخر على المشهور

Dengan cara mendapatkan kabar dari negara lain yang sudah terlihat hilal. Dan ini pendapat masyhur madzhab.

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 2 hal. 488 | Amrozi

Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

كذلك إذا أخبره عن أهل بلد إنهم صاموا برؤية عامة

Dan (salah satu cara penetapan awal bulan) juga ketika dikabarkan dari negara lain maka wajib bagi penduduk negara tersebut untul puasa karena rukyah yang mencakup semuanya .

Al-Hathab Ar-Ru'aini, Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtashar Khalil, jilid 2 hal. 385 | Ajib

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين (أصحهما) لا يجب الصوم على أهل البلد الاخرى

Ketika hilal untuk bulan Ramadhan terlihat disuatu Negara, dan tidak terlihat dinegara lain, maka ketika Negara tersebut berdekatan dihukumi satu Negara. Sehingga wajib bagi penduduk Negara yang tidak terlihat hilal untuk berpuasa. Namun ketika begara tersebut berjauhan, maka ada dua pendapat yang masyhur. Dan yang paling shohih tidak wajib puasa bagi Negara lain.

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 273 | Imam

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم

Ketika penduduk suatu negeri telah melihat hilal, maka wajib bagi penduduk negara lain secara keseluruhan untuk berpuasa.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 3 hal. 107 | Syarif

Ibnu Taimiyah (w. 728 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Majmu' Fatawa sebagai berikut :

رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها

Rukyahnya sebagian Negara merupakan rukyah untuk semuanya.

Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, jilid 25 hal. 103 | Faisal

Baca Lainnya :

Penetapan Ramadhan, Haruskah Ikut Negara Lain?
Muhammad Aqil Haidar | 27 April 2015, 09:35 | published
Bolehkah niat shoum Ramadhan hanya sekali saja?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 29 April 2015, 09:35 | published
Hukum Berpuasa Di Hari Syak?
Imamuddin Mukhtar | 20 May 2015, 09:35 | published
Sudah Niat Puasa Besoknya Safar, Bolehkah Berbuka?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 28 May 2015, 09:36 | published
Waktu Memulai Niat Puasa
Tajun Nashr, Lc | 10 September 2015, 09:36 | draft
Berpuasa Ataukah Membatalkannya Yang Lebih Utama Bagi Seorang Musafir Di Bulan Ramadhan
Faisal Reza Amaradja | 16 May 2015, 22:08 | published
Penetapan Awal Ramadhan, Dengan Hisab ataukah Rukyat?
Faisal Reza Amaradja | 22 May 2015, 00:28 | published