Apakah Memakan Makanan Yang Dibakar Membatalkan Wudhu

Tue 17 March 2015 07:02 | 1
Muhammad Syarif Hidayatullah

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

وأكل ما مسته النار والكلام الفاحش فليس شيء من ذلك حدثا عند عامة العلماء

Memakan makanan yang dibakar dan berbicara tidak termasuk hadats (membatalkan wudhu) menurut mayoritas ulama..

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 32 | Ajib

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

السابع أكل ما مسته النار أو شربه لا يوجب وضوءا

Yang ketujuh: memakan atau minum sesuatu yang dibakar tidak membatalkan wudhu..

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 1 hal. 235 | Amrozi

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

ومذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بشئ من المأكولات سواء ما مسته النار وغيره

Dalam madzhab kami, makanan tidak membatalkan wudhu, baik makanan itu dibakar aatau pun tidak..

An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 2 hal. 57 | Syarif

Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj sebagai berikut :

ويسن الوضوء كلمس الأمرد... والنعاس والنوم قاعدا ممكنا... وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور

ويسن الوضوء كلمس الأمرد... والنعاس والنوم قاعدا ممكنا... وأكل ما مسته النار وأكل لحم الجزور.

Al-Haitami, Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj, jilid 1 hal. 140 | Imam

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf sebagai berikut :

فائدة: ما تسن له الطهارة: الغضب، والأذان... وكل ما مسته النار...

Faedah: disunnahkan bersuci (wudhu) ketika sedang marah, ingin adzan... setelah makan makanan yang dibakar....

Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, jilid 1 hal. 145 | Syarif

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير ذلك

Memakan sesuatu yang dibakar tidak membatalkan wudhu selain daging unta.

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 1 hal. 226 | Faisal

Baca Lainnya :

Batasan Mengusap Kepala Dalam Wudhu
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 16 March 2015, 07:07 | published
Menyentuh Kemaluan, Apakah Membatalkan Wudhu?
Imamuddin Mukhtar | 19 March 2015, 06:44 | published
Menyentuh Wanita, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhamad Amrozi | 18 March 2015, 07:01 | published
Makan Daging Unta, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 20 March 2015, 10:02 | published
Apakah Memakan Makanan Yang Dibakar Membatalkan Wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 17 March 2015, 07:02 | published
Posisi Tidur Seperti Apa Yang Tidak Membatalkan Wudhu?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 10 April 2015, 10:02 | published
Menyentuh Mushaf, Apakah Harus Berwudhu?
Muhamad Amrozi | 8 April 2015, 07:03 | published
Apakah Berwudhu Harus Berurutan ?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 14 April 2015, 10:04 | published
Wajibkah Mengusap Telinga Dalam Wudhu?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 21 April 2015, 10:04 | published
Apa Hukum Mengusap Kepala Secara Keseluruhan?
Imamuddin Mukhtar | 20 April 2015, 10:05 | published
Hukum Membasuh Jenggot Yang Panjang Ketika Berwudhu
Muhamad Amrozi | 22 April 2015, 07:06 | published
Haruskah Wanita Istihadhah Berwudhu' di Setiap Waktu Shalat?
Qathrin Izzah Fithri | 12 May 2015, 06:19 | published
Berwudhu Tanpa Niat, Sah Atau Tidak?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 23 April 2015, 10:06 | published
Tadlik dalam Wudhu, Wajibkah?
Muhammad Aqil Haidar | 24 April 2015, 10:07 | published
Hukum Membasuh Perban
Tajun Nashr, Lc | 11 September 2015, 13:54 | draft
Hukum Wudhu Dalam Thawaf
Muhammad Aqil Haidar | 22 October 2015, 21:11 | draft
Wajibkah wudhu bagi seorang khatib?
Muhammad Aqil Haidar | 29 October 2015, 04:21 | draft
Kapan disunnahkan memperbaharui wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 5 November 2015, 03:32 | draft
Haruskah wudhu dilakukan secara muwalah?
Muhammad Aqil Haidar | 12 November 2015, 03:52 | draft
Sahkah wudhu tanpa membaca bismillah?
Muhammad Aqil Haidar | 19 November 2015, 03:56 | draft
Wajibkah berkumur dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 26 November 2015, 03:02 | draft
Wajibkah istinsyaq dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 3 December 2015, 00:06 | draft
Sunnahkah mengusap leher dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 10 December 2015, 03:19 | draft
Hukum menjatuhkan air bekas wudhu di masjid
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:26 | draft
Apakah murtad membetalkan wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:41 | draft