Hukum Membasuh Jenggot Yang Panjang Ketika Berwudhu

Wed 22 April 2015 07:06 | 0
Muhamad Amrozi

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا

Tidak wajib membasuh jenggot yang panjang terurai yang keluar dari batasan wajah dalam madzhab kami.

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 0 hal. 4 | Aqil

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor sebagai berikut :

ثم لا خلاف أن المسترسل لا يجب غسله ولا مسحه بل يسن

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa jenggot yang panjang terurai yang keluar dari batas wajah tidak wajib dibasuh dan diusap, tetapi disunnahkan.

Al-Hashkafi, Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor, jilid 1 hal. 100 | Ajib

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

وإن لم يغسل ما استرسل من شعر اللحية أجزأه

Jika seseorang tidak membasuh jenggot yang panjang dan terurai maka wudhunya sah.

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 168 | Amrozi

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب

Wajib membasuh jenggot yang panjang dan terurai, dan pendapat kedua tidak wajib.

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 1 hal. 254 | Ajib

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

الخارجة عن حد الوجه من اللحية، والعارض، والعذار، والسبال طولا وعرضا، والأظهر وجوب إفاضة الماء عليها، وهو غسل ظاهرها. والثاني: لا يجب شيء

Bulu yang keluar dari batasan wajah, seperti jenggot, cambang, dan kumis, baik panjang kebawah atau kesamping, menurut pendapat yang lebih kuat dalam madzhab adalah wajib dibasuh, dan pendapat kedua tidak wajib dibasuh.

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 152 | Amrozi

Al-Hishni (w. 829 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Kifayatul Akhyar sebagai berikut :

القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط، وقيل لا يجب لأنها خارجة عن حد الوجه

Bagian kedua, bulu-bulu yang keluar dari batasan wajah, seperti jenggot, cambang, dan kumis baik panjang kebawah atau kesamping, pendapat yang rajih dalam madzhab adalah wajib dibasuh luarnya, dan pendapat kedua dalam madzhab tidak wajib dibasuh karena tidak termasuk wajah.

Al-Hishni, Kifayatul Akhyar, jilid 0 hal. 24 | Imam

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

فصل ويجب غسل ما استرسل من اللحية

Jenggot yang panjang dan terurai wajib dibasuh.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 87 | Syarif

Al-Buhuti (w. 885 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Syarh Muntaha Al-Iradat sebagai berikut :

فيجب غسل ذلك مع مسترسل شعر اللحية

Maka wajib membasuhnya serta membasuh jenggot yang terurai.

Al-Buhuti, Syarh Muntaha Al-Iradat, jilid 1 hal. 56 | Faisal

Baca Lainnya :

Batasan Mengusap Kepala Dalam Wudhu
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 16 March 2015, 07:07 | published
Menyentuh Kemaluan, Apakah Membatalkan Wudhu?
Imamuddin Mukhtar | 19 March 2015, 06:44 | published
Menyentuh Wanita, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhamad Amrozi | 18 March 2015, 07:01 | published
Makan Daging Unta, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 20 March 2015, 10:02 | published
Apakah Memakan Makanan Yang Dibakar Membatalkan Wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 17 March 2015, 07:02 | published
Posisi Tidur Seperti Apa Yang Tidak Membatalkan Wudhu?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 10 April 2015, 10:02 | published
Menyentuh Mushaf, Apakah Harus Berwudhu?
Muhamad Amrozi | 8 April 2015, 07:03 | published
Apakah Berwudhu Harus Berurutan ?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 14 April 2015, 10:04 | published
Wajibkah Mengusap Telinga Dalam Wudhu?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 21 April 2015, 10:04 | published
Apa Hukum Mengusap Kepala Secara Keseluruhan?
Imamuddin Mukhtar | 20 April 2015, 10:05 | published
Hukum Membasuh Jenggot Yang Panjang Ketika Berwudhu
Muhamad Amrozi | 22 April 2015, 07:06 | published
Haruskah Wanita Istihadhah Berwudhu' di Setiap Waktu Shalat?
Qathrin Izzah Fithri | 12 May 2015, 06:19 | published
Berwudhu Tanpa Niat, Sah Atau Tidak?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 23 April 2015, 10:06 | published
Tadlik dalam Wudhu, Wajibkah?
Muhammad Aqil Haidar | 24 April 2015, 10:07 | published
Hukum Membasuh Perban
Tajun Nashr, Lc | 11 September 2015, 13:54 | draft
Hukum Wudhu Dalam Thawaf
Muhammad Aqil Haidar | 22 October 2015, 21:11 | draft
Wajibkah wudhu bagi seorang khatib?
Muhammad Aqil Haidar | 29 October 2015, 04:21 | draft
Kapan disunnahkan memperbaharui wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 5 November 2015, 03:32 | draft
Haruskah wudhu dilakukan secara muwalah?
Muhammad Aqil Haidar | 12 November 2015, 03:52 | draft
Sahkah wudhu tanpa membaca bismillah?
Muhammad Aqil Haidar | 19 November 2015, 03:56 | draft
Wajibkah berkumur dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 26 November 2015, 03:02 | draft
Wajibkah istinsyaq dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 3 December 2015, 00:06 | draft
Sunnahkah mengusap leher dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 10 December 2015, 03:19 | draft
Hukum menjatuhkan air bekas wudhu di masjid
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:26 | draft
Apakah murtad membetalkan wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:41 | draft