|


 

Ibnu Nujaim (w. 970 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

نية المأموم الاقتداء مقارنة لتكبير الافتتاح

niat menjadi makmum berbarengan dengan takbir iftitah.

Ibnu Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 365 | Taslima

Ibnu Nujaim (w. 970 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

والأفضل أن ينوي الاقتداء عند افتتاح الإمام

“Yang lebih utama adalah seorang makmum meniatkan kemakmumannya ketika imam membaca doa iftitah”.

Ibnu Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 298 | Nimah

Hasan Asy-Syarbilali (w. 1069 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Nurul Idhah wa Najatul Arwah sebagai berikut :

نية المقتدي المتابعة مقارنة لتحريمته

“Niat seorang makmum bersamaan dengan takbiratul ihramnya”. .

Hasan Asy-Syarbilali , Nurul Idhah wa Najatul Arwah, jilid 1 hal. 63 | Nimah

Ar-Ramli (w. 1004 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj sebagai berikut :

( شَرْطُ انْعِقَادِ ( الْقُدْوَةِ ) فِي الابْتِدَاءِ

“Syarat sah-nya bermakmum adalah pada permulaan shalat”.

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, jilid 2 hal. 200 | Neng

Baca Lainnya :