|


 

Az-Zaila'i (w. 743 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

لا بد من التزامه بالنية بخلاف الرجال

“Wajib bagi seorang imam (yang mengimami wanita) meniatkan keimamannya, berbeda dengan apabila ia mengimami laki-laki (maka tidak wajib meniatkannya)” .

Az-Zaila'i, Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 138 | Nimah

Ibnu Nujaim (w. 970 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

لا اشتراك إلاّ بنية الامام

tidak ada serikat kecuali dengan adanya niat imam.

Ibnu Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 1 hal. 380 | Taslima

Muhammad 'Illisy (w. 1299 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Manhu Al-Jalil Syahru 'Ala Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

نية الامام الامامة فليست شرطا في صحتها

niat imam bukan termasuk syarat sah menjadi imam.

Muhammad 'Illisy, Manhu Al-Jalil Syahru 'Ala Mukhtashar Khalil, jilid 1 hal. 377 | Taslima

Ar-Ramli (w. 1004 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj sebagai berikut :

(وَلا يُشْتَرَطُ لِلإِمَامِ ) فِي صِحَّةِ الْقُدْوَةِ بِهِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ ( نِيَّةُ الإِمَامَةِ )

“Tidak disyaratkan bagi Imam untuk berniat menjadi imam agar sah-nya bermakmum kepadanya, kecuali pada shalat jum’at saja”..

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, jilid 2 hal. 204 | Neng

Baca Lainnya :