|


 

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib sebagai berikut :

فأما إمام حاضر في المحراب يركع المأموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور أن ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد أنه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل

Apabila seorang imam ada dalam mihrab maka makmumnya rukuk sebagaimana ia rukuk dan sujud sebagaimana ia sujud .

Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 1 hal. 226 | Sofyana

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه، ولا مع إمامه؛ فإن فعل عامدا بطلت صلاته؛ لكن بعد تمام كل ذلك من إمامه؛ فإن فعل ذلك ساهيا فليرجع ولا بد حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من إمامه وعليه سجود السهو.

Dan diwajibkan bagi setiap makmum untuk tidak mengangkat, rukuí, sujud, berdiri, dan tidak pula salam mendahului imam maupun bersamaan dengan imam. Jika ia melakukannya dengan sengaja maka shalatnya batal, tapi ia harus melakukan (semua gerakan) setelah imam sempurna melakukannya. Dan jika ia melakukan dengan tidak sengaja maka dia harus kembali ke posisi semula sehingga ia melakukan semua gerakan setelah imam mengerjakan, dan baginya wajib melakukan sujud sahwi..

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 2 hal. 380 | Isnain

Baca Lainnya :