|


 

Al-Imam Malik (w. 179 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Mudawwanah Al-Kubra sebagai berikut :

فهل كان مالك يرى بأسا أن يقف الرجل وحده خلف الصف فيصلي بصلاة الإمام؟ قال: لا بأس بذلك وهو الشأن عنده.

Apakah Imam Malik berpendapat tidak membolehkan seorang lelaki berdiri sendirian di belakang shaf dan shalat dengan shalatnya imam (berjamaah)? Jawab,” Tidak mengapa dan itu urusannya sendiri”.

Al-Imam Malik, Al-Mudawwanah Al-Kubra, jilid 0 hal. 195 | Anis

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

ومن صلى خلف الصف وحده فلا إعادة عليه

Siapa yang shalat di belakang shaf sendirian tidak usah mengulangi shalat (sah shalatnya).

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 0 hal. 212 | Anis

Asy-Syirazi (w. 476 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

ويستحب للإمام أن يأمر من خلفه بتسوية الصفوف

Dan disunnahkan bagi imam menyeru kepada makmumnya untuk meluruskan shaffnya.

Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jilid 1 hal. 180 | Irma

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim sebagai berikut :

و يستحب تسوية الصفوف والأمر بذلك لكل أحد وهو من الإمام بنفسه أو مأذونه

Disunnahkan untuk merapatkan shaf dan perintah itu dilakukan oleh setiap orang yaitu imam itu sendiri dan yang diberi izin untuk itu (merapatkan shaf).

Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Minhaj Al-Qawim , jilid 1 hal. 164 | Sofyana

Ar-Ramli (w. 1004 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj sebagai berikut :

إن اللإمام يسن له عدم إحرامه حتى يسوي بين صفوفهم

Bagi imam disunnahkan untuk tidak melakukan takbiratul ihram sampai lurus dan rapat diantara shaf-shafnya .

Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, jilid 1 hal. 196 | Sofyana

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

ويستحب للإمام تسوية الصفوف، يلتفت عن يمينه، فيقول: استووا

Dan disunnahkan seorang imam untuk menyeru meluruskan shaf ,dengan menoleh ke sebelah kanannya, dan berkata : Luruskan.....

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 333 | Irma

Baca Lainnya :