Wajibkah Mengusap Telinga Dalam Wudhu?

Tue 21 April 2015 10:04 | 0
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc

 

Ibnul Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir sebagai berikut :

ولنا أحاديث أخر من فعله - صلى الله عليه وسلم -: منها ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن ابن عباس: ألا أخبركم بوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره . وفيه: ثم غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه. وبوب عليه النسائي باب مسح الأذنين مع الرأس. وأما ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ لأذنيه ماء جديدا فيجب حمله على أنه لفناء البلة قبل الاستيعاب توفيقا بينه وبين ما ذكرنا

Dan bagi kami ada beberapa hadits bahwa nabi mengusap kepala dan telinganya. Adapun hadits yang menerangkan tentang mengusap telinga harus dengan air yang baru lagi maka kami katakan itu maksudnya adalah jika memang air bekas usapan kepala itu telah kering atau tidak basah lagi.

Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 1 hal. 28 | Aqil

Ibnu Abdin (w. 1252 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar sebagai berikut :

قوله: وأذنيه أي باطنهما بباطن السبابتين، وظاهرهما بباطن الإبهامين قهستاني (قوله: معا) أي فلا تيامن فيهما كما سيذكره (قوله: ولو بمائه) قال في الخلاصة: لو أخذ للأذنين ماء جديدا فهو حسن، وذكره ملا مسكين رواية عن أبي حنيفة. قال في البحر: فاستفيد منه أن الخلاف بيننا وبين الشافعي في أنه إذا لم يأخذ ماء جديدا ومسح بالبلة الباقية هل يكون مقيما للسنة؟ فعندنا نعم، وعنده لا. أما لو أخذ ماء جديدا مع بقاء البلة فإنه يكون مقيما للسنة اتفاقا اهـ وأقره في النهر. أقول: مقتضاه أن مسح الأذنين بماء جديد أولى مراعاة للخلاف؛ ليكون آتيا بالسنة اتفاقا

Dan mengusap telinga bagian dalam dan luarnya adalah termasuk hal yang sunnah walaupun dengan air usapan kepala.tapi jiaka dengan air yang baru lagi maka itu termasuk hal yang baik. Sebenarnya ada perbedaan antara kami dengan imam syafiiy dalam masalah mengambil air yang baru lagi. Bagi kami itu dianjurkan jika air bekas usapan kepala sudah tidak basah lagi. Tapi saya katakan bahwa mengusap telinga dengan air yang baru lagi itu lebih baik.

Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 121 | Ajib

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

ومسح الأذنين سنة كل ذلك ومن نسي شيئا منها حتى صلى فلا إعادة عليه وينبغي له أن يستأنف ما نسي منها لما يستقبل ومن نسي من المفروض شيئا حتى صلى أتى به وأعاد الصلاة وفرض الوضوء ما ذكرنا في الباب قبل هذا وأعاد الصلاة وفرض الوضوء ما ذكرنا في الباب قبل هذا ويأخذ المتوضئ لأذنيه ماء جديدا فيمسحهما باطنهما وظاهرهما وإن ترك مسح داخل اذنيه فلا شيء عليه وكل عضو ممسوح فليس شأنه الاستيعاب

Dan mengusap telinga hukumnya adalah sunnah. Barangsiapa yang lupa mengusap telinga maka tidak harus mengulang sholatnya. Dan seorang yang berwudhu hendaknya untuk mengusap telinga dengan air yang baru lagi dan mengusapkannya pada bagian dalam dan luar telinga. Jika tidak mengusap bagian dalam telinga maka itu tidak apa apa. Karena tidak diharuskan mengusap keseluruhannya.

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 170 | Amrozi

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

السنة الرابعة في الجواهر مسح الأذنين بماء جديد لهما ظاهرهما وباطنهما خلافا ش في غسل ظاهرهما وباطنهما

Sunnah yang ke empat dalam berwudhu adalah mengusap telinga dengan air yang baru pada bagian dalam dan luar telinga.

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 1 hal. 277 | Faisal

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

الحادية عشرة: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه، ثم أمسك بعض أصابعه فلم يمسحه بها، فمسح الأذن بمائها، كفى لأنه جديد

Sunnah wudhu yang ke sebelas adalah mengusap telinga pada bagian dalam maupun bagian luar telinga dengan menggunakan air yang baru. Jika seseorang mengambil air dengan kedua tangannya untuk mengusap kepalanya dan membiarkan bagian tangan yang lainnya untuk mengusap telinga maka ini sudah cukup baginya, karena hal itu dianggap termasuk air yang baru.

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 61 | Imam

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib sebagai berikut :

و منها (مسح، وجهي كل أذن) لأنه - صلى الله عليه وسلم - مسح في وضوئه برأسه، وأذنيه ظاهرهما، وباطنهما، وأدخل أصبعيه في صماخي أذنيه رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، ومحل ذلك بعد مسح الرأس (لا) مسح (الرقبة) فلا يسن إذ لم يثبت فيه شيء قال النووي بل هو بدعة قال، وأما خبر مسح الرقبة أمان من الغل فموضوع، وأثر ابن عمر من توضأ، ومسح عنقه وقي الغل يوم القيامة غير معروف (بماء) أي، ومسح وجهي الأذنين بماء (جديد) أي غير ماء الرأس للاتباع رواه البيهقي بإسناد صحيح فلو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد (وغسلهما أيضا مع الوجه، ومسحهما مع الرأس حسن) للخروج من الخلاف فيهما فقد قيل إنهما من الرأس، وقيل من الوجه، والمشهور لا، ولا

Diantara yang termasuk sunnah sunnah wudhu adalah mengusap telinga pada bagian dalam dan luar telinga. Dan dilakukan setelah mengusap kepala dengan menggunakan air yang baru. Bukan dengan air bekas usapan kepala. Jika seseorang mengambil air dengan kedua tangannya untuk mengusap kepalanya dan membiarkan bagian tangan yang lainnya untuk mengusap telinga maka ini sudah cukup baginya, karena hal itu dianggap termasuk air yang baru.

Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 1 hal. 41 | Syarif

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim sebagai berikut :

ثم مسح جميع (أذنيه) ظاهرهما وباطنهما بباطن أنملتي سبابتيه وإبهاميه بماء غير ماء الرأس ومسح صماخيهما بطرفي سبابتيه بماء جديد أيضا

Di sunnahkan mengusap telinga pada bagian dalam dan luar telinga dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan. Dan dengan menggunakan air yang baru bukan dengan air bekas usapan kepala. Dan dianjurkan pula mengusap lubang telinga dengan air yang baru pula.

Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Minhaj Al-Qawim , jilid 1 hal. 233 | Tajun

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

فصل: والأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا، أنه يجزئه؛ وذلك لأنهما تبع للرأس، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه، والأولى مسحهما معه

Faslun : telinga adalah termasuk bagian dari kepala. Dalam madzhab kami diwajibkan mengusap telinga berbarengan dengan mengusap kepala. AL-khollal mengatakan jika lupa mengusap telinga maka wudhunya tetap sah. Karena menurut beliau telinga itu ikut pada bagian kepala. Tapi tidak sah jika hanya mengusap telinga saja tanpa mengusap kepala. Tapi lebih baik adalah mengusap kedua duanya secara berbarengan.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 97 | Ajib

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

مسألة: وأما مسح الأذنين فليسا فرضا، ولا هما من الرأس لأن الآثار في ذلك واهية كلها، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان، ولا يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم الوضوء، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس، وأن يكون بعض رأس الحي مباينا لسائر رأسه، وأيضا فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون هذا.وقد ذكرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء، فلو كان الأذنان من الرأس لأجزأ أن يمسحا عن مسح الرأس. وهذا لا يقوله أحد

Adapun masalah mengusap telinga maka hal itu bukanlah termasuk bagian dari fardhu wudhu. bukan pula termasuk bagian dari kepala. Karena semua atsar yang menerangkan itu semua riwayatnya tidak benar. Telah kami jelaskan bahwa cukup bagi yang orang yang berwudhu untuk mengusap sabagian dari kepalanya saja. Seandainya telinga termasuk bagian dari kepala maka cukup dalam berwudhu itu mengusap telinga saja. Dan dalam hal ini tidak ada satupun orang yang mengatakan demikian.

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 1 hal. 300 | Aqil

Baca Lainnya :

Batasan Mengusap Kepala Dalam Wudhu
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 16 March 2015, 07:07 | published
Menyentuh Kemaluan, Apakah Membatalkan Wudhu?
Imamuddin Mukhtar | 19 March 2015, 06:44 | published
Menyentuh Wanita, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhamad Amrozi | 18 March 2015, 07:01 | published
Makan Daging Unta, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 20 March 2015, 10:02 | published
Apakah Memakan Makanan Yang Dibakar Membatalkan Wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 17 March 2015, 07:02 | published
Posisi Tidur Seperti Apa Yang Tidak Membatalkan Wudhu?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 10 April 2015, 10:02 | published
Menyentuh Mushaf, Apakah Harus Berwudhu?
Muhamad Amrozi | 8 April 2015, 07:03 | published
Apakah Berwudhu Harus Berurutan ?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 14 April 2015, 10:04 | published
Wajibkah Mengusap Telinga Dalam Wudhu?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 21 April 2015, 10:04 | published
Apa Hukum Mengusap Kepala Secara Keseluruhan?
Imamuddin Mukhtar | 20 April 2015, 10:05 | published
Hukum Membasuh Jenggot Yang Panjang Ketika Berwudhu
Muhamad Amrozi | 22 April 2015, 07:06 | published
Haruskah Wanita Istihadhah Berwudhu' di Setiap Waktu Shalat?
Qathrin Izzah Fithri | 12 May 2015, 06:19 | published
Berwudhu Tanpa Niat, Sah Atau Tidak?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 23 April 2015, 10:06 | published
Tadlik dalam Wudhu, Wajibkah?
Muhammad Aqil Haidar | 24 April 2015, 10:07 | published
Hukum Membasuh Perban
Tajun Nashr, Lc | 11 September 2015, 13:54 | draft
Hukum Wudhu Dalam Thawaf
Muhammad Aqil Haidar | 22 October 2015, 21:11 | draft
Wajibkah wudhu bagi seorang khatib?
Muhammad Aqil Haidar | 29 October 2015, 04:21 | draft
Kapan disunnahkan memperbaharui wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 5 November 2015, 03:32 | draft
Haruskah wudhu dilakukan secara muwalah?
Muhammad Aqil Haidar | 12 November 2015, 03:52 | draft
Sahkah wudhu tanpa membaca bismillah?
Muhammad Aqil Haidar | 19 November 2015, 03:56 | draft
Wajibkah berkumur dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 26 November 2015, 03:02 | draft
Wajibkah istinsyaq dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 3 December 2015, 00:06 | draft
Sunnahkah mengusap leher dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 10 December 2015, 03:19 | draft
Hukum menjatuhkan air bekas wudhu di masjid
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:26 | draft
Apakah murtad membetalkan wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:41 | draft