|


 

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin sebagai berikut :

وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال أظهرها إن هلك مرتدا بان زواله بها وإن أسلم بان أنه لم يزل

Mengenai hilangnya kepemilikan harta si murtad, ada beberapa pendapat, Yang Adzhar adalah, jika ia mati dalam keadaan murtad, ia kehilangan hak milik atas hartanya. Namun jika ia masuk Islam kembali, maka hak miliknya masih tetap..

An-Nawawi, Minhajut Thalibin Wa Umdatul Muftiin, jilid 1 hal. 294 | Wahyudi

Baca Lainnya :