Posisi Tidur Seperti Apa Yang Tidak Membatalkan Wudhu?

Fri 10 April 2015 10:02 | 0
Muhammad Syarif Hidayatullah

 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

إن كان خارج الصلاة فإن كان قاعدا مستقرا على الأرض غير مستند إلى شيء لا يكون حدثا، لأنه ليس بسبب لوجود الحدث غالبا، وإن كان قائما، أو على هيئة الركوع

(tidur) di luar shalat jika posisinya duduk tegak tidak bersandar kepada apapun bukan termasuk hadats. Karena kebanyakan dari hal tersebut bukanlah yang menyebabkan hadats. Walaupun dalam kondisi berdiri atau rukuí..

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 31 | Ajib

Ibnul Humam (w. 681 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Fathul Qadir sebagai berikut :

لا يكون النوم حدثا في حال من أحوال الصلاة.وكذا قاعدا خارج الصلاة

Dalam beberapa keadaan shalat, tidur bukanlah termasuk hadats. Begitupun tidur dengan posisi duduk diluar shalat..

Ibnul Humam, Fathul Qadir, jilid 1 hal. 48 | Aqil

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

فإن استثقل نوما فقد وجب عليه الوضوء ولا يكاد الجالس ولا المحتبي يستثقلان

Maka jika tidurnya nyenyak wajib baginya untuk wudhu (jika hendak shalat). Adapun tidur dalam posisi duduk dan memeluk lutut tidak dikategorikan tidur yang nyenyak..

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 146 | Amrozi

Al-Qarafi (w. 684 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Adz-Dzakhirah sebagai berikut :

وقصير خفيف غير ناقض على المعروف منه وخفيف طويل يستحب منه الوضوء

Dan tidur sebentar lagi tidak nyenyak tidaklah membatalkan wudhu, adapun tidur yang tidak nyenyak tapi lama maka disukai (lebih baik) untuk berwudhu (lagi)..

Al-Qarafi, Adz-Dzakhirah, jilid 1 hal. 230 | Ajib

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

لا ينقض النوم على هيئة من هيئات الصلاة وإن لم يكن في صلاة

Tidur dalam posisi-posisi (gerakan) shalat tidak membatalkan wudhu. Walaupun dilakukan diluar shalat..

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 74 | Syarif

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim sebagai berikut :

فمن نام فليتوضأ إلا النوم الصادر من المتوضئ حال كونه "قاعدا ممكنا مقعده" وإن كان مستندا إلى شيء

Orang yang tidur harus berwudhu', kecuali tidurnya orang wudhu dengan posisi duduk tegak walau sambil bersandar ke benda tertentu..

Ibnu Hajar Al-Haitami, Al-Minhaj Al-Qawim , jilid 1 hal. 37 | Imam

Ibnu Qudamah (w. 620 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Mughni sebagai berikut :

وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما

(diantara yang membatalkan wudhu) : hilang akal, kecuali tidur sebentar dalam posisi duduk ataupun berdiri.

Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 128 | Syarif

Al-Mardawi (w. 885 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf sebagai berikut :

الثالث: زوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما

(diantara yang membatalkan wudhu) 3 : hilang akal, kecuali tidur sebentar dalam posisi duduk ataupun berdiri..

Al-Mardawi, Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf, jilid 1 hal. 199 | Imam

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما، في صلاة أو غيرها، أو راكعا كذلك أو ساجدا كذلك أو متكئا أو مضطجعا

Dan tidur merupakan hadats yang membatalkan wudhu, baik sebentar atau lama, baik sambil duduk atau berdiri, baik dalam shalat atau bukan, baik pada posisi sujud ataupun rukuí, bersandar dengan tangan (sebagai penopang badan) ataupun berbaring..

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 1 hal. 212 | Faisal

Baca Lainnya :

Batasan Mengusap Kepala Dalam Wudhu
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 16 March 2015, 07:07 | published
Menyentuh Kemaluan, Apakah Membatalkan Wudhu?
Imamuddin Mukhtar | 19 March 2015, 06:44 | published
Menyentuh Wanita, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhamad Amrozi | 18 March 2015, 07:01 | published
Makan Daging Unta, Apakah Membatalkan Wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 20 March 2015, 10:02 | published
Apakah Memakan Makanan Yang Dibakar Membatalkan Wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 17 March 2015, 07:02 | published
Posisi Tidur Seperti Apa Yang Tidak Membatalkan Wudhu?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 10 April 2015, 10:02 | published
Menyentuh Mushaf, Apakah Harus Berwudhu?
Muhamad Amrozi | 8 April 2015, 07:03 | published
Apakah Berwudhu Harus Berurutan ?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 14 April 2015, 10:04 | published
Wajibkah Mengusap Telinga Dalam Wudhu?
Muhammad Ajib Asy-Syafi'i, Lc | 21 April 2015, 10:04 | published
Apa Hukum Mengusap Kepala Secara Keseluruhan?
Imamuddin Mukhtar | 20 April 2015, 10:05 | published
Hukum Membasuh Jenggot Yang Panjang Ketika Berwudhu
Muhamad Amrozi | 22 April 2015, 07:06 | published
Haruskah Wanita Istihadhah Berwudhu' di Setiap Waktu Shalat?
Qathrin Izzah Fithri | 12 May 2015, 06:19 | published
Berwudhu Tanpa Niat, Sah Atau Tidak?
Muhammad Syarif Hidayatullah | 23 April 2015, 10:06 | published
Tadlik dalam Wudhu, Wajibkah?
Muhammad Aqil Haidar | 24 April 2015, 10:07 | published
Hukum Membasuh Perban
Tajun Nashr, Lc | 11 September 2015, 13:54 | draft
Hukum Wudhu Dalam Thawaf
Muhammad Aqil Haidar | 22 October 2015, 21:11 | draft
Wajibkah wudhu bagi seorang khatib?
Muhammad Aqil Haidar | 29 October 2015, 04:21 | draft
Kapan disunnahkan memperbaharui wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 5 November 2015, 03:32 | draft
Haruskah wudhu dilakukan secara muwalah?
Muhammad Aqil Haidar | 12 November 2015, 03:52 | draft
Sahkah wudhu tanpa membaca bismillah?
Muhammad Aqil Haidar | 19 November 2015, 03:56 | draft
Wajibkah berkumur dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 26 November 2015, 03:02 | draft
Wajibkah istinsyaq dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 3 December 2015, 00:06 | draft
Sunnahkah mengusap leher dalam wudhu?
Muhammad Aqil Haidar | 10 December 2015, 03:19 | draft
Hukum menjatuhkan air bekas wudhu di masjid
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:26 | draft
Apakah murtad membetalkan wudhu
Muhammad Syarif Hidayatullah | 1 November 2015, 07:41 | draft