|


 

Al-Qairawani (w. 386 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya An-Nawadir wa Az-Ziyadat ’Ala Ma Fil Mudawanah Min Ghairiha Minal Ummahat sebagai berikut :

وحد القطع في اليد من مفصل الكوع وفي الرجل من مفصل الكعبين

Batasan potong tangan adalah pergelangan tangan, sedangkan potong kaki pada sendi kaki; bawah mata kaki.

Al-Qairawani, An-Nawadir wa Az-Ziyadat ’Ala Ma Fil Mudawanah Min Ghairiha Minal Ummahat, jilid 14 hal. 442 | Anam

Asy-Syirazi (w. 476 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhadzdzab sebagai berikut :

وتقطع الرجل من مفصل القدم وقال أبو ثور: تقطع الرجل من شطر القدم

.

Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 364 | Wahyudi

Ibnu Hazm (w. 456 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Adzh-Dzhahiriyah menuliskan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Atsar sebagai berikut :

إنما جاء القرآن، والسنة، بقطع يد السارق لا بقطع رجله، فلا يجوز قطع رجله أصلا، وهذا ما لا إشكال فيه - والحمد لله.

Pada dasarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah hanya terdapat hukuman potong tangan bagi pencuri bukan potong kaki. Maka tidak boleh hukumnya memotong kaki pencuri sama sekali. Dan sudah tidak ada masalah dalam hal ini, alhamdulillah..

Ibnu Hazm, Al-Muhalla bil Atsar, jilid 12 hal. 354 | Wahab

Baca Lainnya :