|


 

Ibnu Nujaim (w. 970 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq sebagai berikut :

ولا يبيعه بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله

Dan tidak boleh menjual daging qurban untuk mendapatkan uang untuk di infaqkan untuk dirinya dan keluarganya.

Ibnu Nujaim, Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq, jilid 8 hal. 203 | Saiful

Al-Qadhi Zaadah (w. 1087 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Majma’ Al-Anhur fii Syarhi Multaqa Al-Abhur sebagai berikut :

والبيع لا يجوز في الأضحية لا في كلها، ولا بعضها

Tidak dibolehkan menjual seluruh atau sebagian hasil kurban .

Al-Qadhi Zaadah, Majma’ Al-Anhur fii Syarhi Multaqa Al-Abhur , jilid 4 hal. 170 | Syafri

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهُمَا، وَلَا أَنْ يُعْطِيَ الْجَزَّارَ شَيْئًا مِنْهُمَا أُجْرَةً لَه

Dan tidak boleh menjual sesuatu dari keduanya (qurban dan hady), dan tidak memberi jagal sesuatu dari keduanya sebagai bayaran untuknya.

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 3 hal. 222 | Syafaat

An-Nawawi (w. 676 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Raudhatu Ath-Thalibin sebagai berikut :

ولا يجوز تمليك الأغنياء منهما، وإن جاز إطعامهم. ويجوز تمليك الفقراء منهما، ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره

Memberikan daging Qurban dan Hadyu untuk orang kaya tidak boleh, meski boleh menjamu mereka dengan daging tersebut. Adapun hukum memberikan daging qurban dan hadyu kepada orang miskin adalah boleh, sehingga mereka boleh berbuat apa saja dengan daging itu, seperti menjualnya. .

An-Nawawi, Raudhatu Ath-Thalibin, jilid 3 hal. 222 | Wahyudi

Baca Lainnya :