|


 

Al-Kasani (w. 587 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' sebagai berikut :

وأما بيان من تجب عليه الجماعة: فالجماعة إنما تجب على الرجال، العاقلين، الأحرار، القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء

“Adapun penjelasan tentang siapa sajakah yang wajib berjama’ah: Sholat berjama’ah diwajibkan bagi laki-laki yang berakal, merdeka, mampu melakukannya tanpa halangan, serta tidak diwajibkan bagi wanita”..

Al-Kasani, Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' , jilid 1 hal. 155 | Neng

Hasan Asy-Syarbilali (w. 1069 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Nurul Idhah wa Najatul Arwah sebagai berikut :

من المكروهات للجماعة و كره: للإمام تطويل الصلاة, وجماعة العراة, و جماعة النساء

yang dimakruhkan berjamaah adalah: imam yang memperlama shalat, jamah orang yang telanjang, dan jamaah wanita .

Hasan Asy-Syarbilali , Nurul Idhah wa Najatul Arwah, jilid 1 hal. 66 | Taslima

Al-Hashkafi (w. 1088 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor sebagai berikut :

يكره تحريما جماعة النساء ولو في التراويح في غير صلاة جنازة لانها لم تشرع مكررة

berjamaah bagi wanita hukumnya makruh yang mendekati haram, walau shalat tarawih, tapi tidak untuk shalat janazah karena tidak dilakukan berulang-ulang.

Al-Hashkafi, Ad-Durr Al-Mukhtar Syarh Tanwirul Abshor, jilid 1 hal. 77 | Taslima

Ibnu Abdil Barr (w. 463 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah sebagai berikut :

ولا يجوز الائتمام بامرأة

“Dan tidak boleh bermakmum kepada seorang wanita”..

Ibnu Abdil Barr, Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Al-Madinah, jilid 1 hal. 210 | Nimah

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi (w. 1101 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Syarh Mukhtashar Khalil sebagai berikut :

لا تصح إمامة المرأة سواء أمت رجالا أو نساء في فريضة أو نافلة

“Tidaklah sah seorang wanita yang menjadi imam bagi laki-laki maupun wanita dalam sholat fardlu ataupun sunnah”..

Muhammad bin Abdullah al-Khurasyi, Syarh Mukhtashar Khalil, jilid 2 hal. 22 | Nimah

Ad-Dardir (w. 1241 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah menuliskan dalam kitabnya Asy-Syarhu Ash-Shaghir sebagai berikut :

فَلَا تَصِحُّ خَلْفَ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ

“Maka tidak sah bermakmum kepada perenpuan dan khuntsa musykil (yang tidak diketahui jenis kelaminnya)”..

Ad-Dardir , Asy-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 1 hal. 433 | Neng

Al-Mawardi (w. 450 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir sebagai berikut :

يستحب لها أن تؤم النساء فرضا ونفلا

“disunnahkan baginya (wanita) mengimami wanita-wanita lainnya dalam shalat wajib maupun sunnah”.

Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, jilid 2 hal. 356 | Kholisnawati

Zakaria Al-Anshari (w. 926 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menuliskan dalam kitabnya Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib sebagai berikut :

ولا فرض فيها) أي الجماعة (على النساء بل تستحب) في حقهن

“kaum wanita tidak wajib melakukan shalat berjamaah akan tetapi disunnahkan”. .

Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhu Ath-Thalib, jilid 1 hal. 209 | Kholisnawati

Al-Buhuti (w. 1051 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menuliskan dalam kitabnya Kasysyaf Al-Qinna' sebagai berikut :

وتستحب الجماعة لنساء

Disunnahkan shalat berjamaah bagi wanita.

Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna', jilid 1 hal. 456 | Mega

Baca Lainnya :