Faisal Reza Amaradja
Group 1. Laki Faisal Reza Amaradja | MBT Kampus Syariah

Published 6 Judul

1. Pengertian Air Musta'mal dan Hukum Bersuci Dengannya
      published | Minggu ke-11 | Faisal Reza Amaradja | Sat 30 May 2015
2. Penetapan Awal Ramadhan, Dengan Hisab ataukah Rukyat?
      published | Minggu ke-10 | Faisal Reza Amaradja | Fri 22 May 2015
3. Berpuasa Ataukah Membatalkannya Yang Lebih Utama Bagi Seorang Musafir Di Bulan Ramadhan
      published | Minggu ke-9 | Faisal Reza Amaradja | Sat 16 May 2015
4. Apa Saja Kafarah Membatalkan Puasa Dengan Sengaja Berjima di Bulan Ramadhan? Apakah Berurutan Atau Boleh Memilih Salah Satu?
      published | Minggu ke-8 | Faisal Reza Amaradja | Wed 6 May 2015
5. Ukuran Memberi Makan Dalam Kafarah dan Bolehkah Menggantinya Dengan Uang ?
      published | Minggu ke-7 | Faisal Reza Amaradja | Sat 2 May 2015
6. Hukum Makan dan Minum Dengan Sengaja Di Bulan Puasa, Apakah Wajib Kafarat ?
      published | Minggu ke-6 | Faisal Reza Amaradja | Sat 25 April 2015